Hravanid de gekozene

Foto van de kwelders van Schiermonnikoog, beeldbank RWS Joop van Hout

Voorwoord

Dit is het verhaal over Hravanid de wijze vrouw van het volk dat op de kleivlakten en kwelders van de huidige provincie Frieslân leefde, meer dan duizend jaar geleden. Het volk dat nog leefd volgens de oude gewoonten en wetten van de oude Germaanse volkeren voordat het christendom kwam. En juist dit christendom, meegenomen door de kolonisten uit het zuiden, vormt een groot gevaar voor het volk van de kleivlakten, maar vooral voor de wijze vrouw, die als voornaamste taak heeft om de oude Germaanse levenswijze te behouden, en het kontakt met de goden niet verloren te laten gaan. Samen met de goden en met de natuur, leefd dit volk in een groot getijdengebied op wieren, strandwallen, en zandruggen in vrede, ongemoeid gelaten door de wereldlijke heersers uit nog oudere tijden. Maar nu heeft koning Otto de grote zijn oog laten vallen op deze landen, en wil deze landen met zijn enorme potentieel graag in bezit nemen. Zal het Hravanid lukken om het grootste gevaar dat dit volk ooit bedreigd heeft af te wenden?

Maak jouw eigen website met JouwWeb